606 922 357 obec@starysachov.cz

Ve dnech 17.6. až 23.6. je účetní paní Marie Valentová na dovolené.

V případě potřeby kontaktujte:
starostku Marcelu Joskovou na telefonu 606 922 357, nebo
místostarostu Stanislava Temla na telefonu 723 493 344.