606 922 357 obec@starysachov.cz

Dne 23.8.2019 bude v obci kominík. Kdo má zájem o jeho služby, prosím nahlaste se osobně na obecním úřadě nebo telefonicky.

p.Valentová: 602112523

starostka: 606922357