606 922 357 obec@starysachov.cz
SOB – Střednědobý výhled  2021-2022

Rozpočtové opatření č.1/2020

rozp.opat.č.1 V souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, níže uvedené dokumenty naleznete na internetových stránkách obce: www.obecstarysachov.cz v listinné podobě tyto informace naleznete v budově OÚ ve Starém Šachově. starosty...