412 586 837 obec@starysachov.cz

Modernizace klubovny Starý Šachov

autor: | 3. června 2022 | Úřední deska

             

PROGRAM: Program rozvoje venkova ČR

21/006/19210/342/027/00802

Předmětem projektu je pořízení vybavení a provedení modernizace klubovny pro komunitní setkávání v obci Starý Šachov, kdy klubovna bude využívána pro činnost spolků působících na území obce Starý Šachov. Výše podpory z programu činila 304.507 Kč. Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Labské skály z.s.

Datum vystavení: 3. 6. 2022
Datum stažení:
Původce: Obec Starý Šachov
Typ: Publicita

Zpět na úřední desku