606 922 357 obec@starysachov.cz

Vítejte ve Starém Šachově

Informace Lékárna Žandov

Informace Lékárna Žandov

Pacienti mohou navštěvovat lékárny jako zdravotnická zařízení i v jiném okrese, občané mohou nadále jezdit do žandovské lékárny. Pro cestu by jste  měli být vybaveni čestným prohlášením nebo písemným dokladem.