412 586 837 obec@starysachov.cz

Vítejte ve Starém Šachově

Aktuality

Závěrečný účet obce Starý Šachov za rok 2023

ZÚ-schválenýFIN2-12M 2022ROZVAHA 2022 Výkaz zisku a ztrát 2022 Zpráva přezkoumání hospodaření za 2022)