412 586 837 obec@starysachov.cz

Závěrečný účet obce Starý Šachov za rok 2022

autor: | 11. května 2023 | Úřední deska

ZÚ-schválenýFIN2-12M 2022ROZVAHA 2022 Výkaz zisku a ztrát 2022 Zpráva přezkoumání hospodaření za 2022)

Datum vystavení: 11. 5. 2023
Datum stažení:
Původce: Obec Starý Šachov
Typ: Závěrečné účty OÚ

Zpět na úřední desku