412 586 837 obec@starysachov.cz

Návrh Závěrečného účtu obce Starý Šachov za rok 2023

autor: | 10. března 2024 | Úřední deska

ZÚ2023 FIN2023 Výkaz zisku a ztráty 2023 Rozvaha2023 Příloha 2023 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023

Datum vystavení: 10. 3. 2024
Datum stažení:
Původce: Obec Starý Šachov
Typ: Závěrečné účty OÚ

Zpět na úřední desku