412 586 837 obec@starysachov.cz

Porovnání všech položek kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce

autor: | 29. dubna 2024 | Úřední deska

SČVK – Porovnání všech položek kalkulace cen pro vodné a cen pro stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce

Datum vystavení: 29. 4. 2024
Datum stažení: 31. 5. 2024
Původce: SČVAK
Typ: Ostatní dokumenty

Zpět na úřední desku