412 586 837 obec@starysachov.cz

Hlavní stránka – test

Vítejte ve Starém Šachově

Úřední deska

ZÁKAZ ODBĚRU POVRCHOVÝCH VOD

Modernizace klubovny Starý Šachov

             

PROGRAM: Program rozvoje venkova ČR

21/006/19210/342/027/00802

Předmětem projektu je pořízení vybavení a provedení modernizace klubovny pro komunitní setkávání v obci Starý Šachov, kdy klubovna bude využívána pro činnost spolků působících na území obce Starý Šachov. Výše podpory z programu činila 304.507 Kč. Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Labské skály z.s.

Aktuality

ZÁKAZ ODBĚRU POVRCHOVÝCH VOD

Rozesílání hromadných Info-SMS zpráv

souhlas

Vážení spoluobčané,
v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, jsme nuceni mít písemný souhlas každého občana, který má zájem o zasílání info-SMS zpráv. Proto se na Vás obracíme s žádostí o vyplnění a podepsání přiloženého formuláře a předání zpět na OÚ Starý Šachov. Tyto formuláře lze také dostat v kanceláři OÚ Starý Šachov
Podepsané a vyplněné formuláře lze předat na úřad těmito způsoby: osobně v kanceláři OÚ, vhodit do poštovní schránky u OÚ, zaslat naskenované na e-mail: ousachov@volny.cz , nebo poslat poštou na adresu: Obec Starý Šachov, Malý Šachov 80, 405 02.
V případě, že se rozhodnete souhlas s užíváním Vaše telefonního čísla Obci Starý Šachov neposkytnout, bude Vaše telefonní číslo ze systému info-SMS zpráv odstraněno.
Děkujeme za pochopení
OÚ Starý Šachov