412 586 837 obec@starysachov.cz

Prohlášení o přístupnosti

Stránky Obce Starý Šachov se snaží o maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny uživatele internetu. Při tvorbě a správě těchto stránek byla a je zohledněna přístupnost a bezbariérovost webu tak, aby splňovaly zásady přístupnosti podle metodiky Pravidel tvorby přístupného webu připravené pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a jejích úprav (81/2006 Sb.).

Publikované soubory

Na našich webových stránkách publikujeme kromě webových stránek také dokumenty a jejich přílohy v různých formátech.

Tyto soubory lze zobrazit ve volně dostupných externích aplikacích:

Za obsah a přístupnost odkazovaných dokumentů jsou zodpovědné jednotlivé publikující instituce. Apelujeme na tyto instituce, aby zveřejňované soubory odpovídaly zásadám pro přístupnost dokumentů a dodržovaly sedmero zásad, které by každý přístupný dokument měl splňovat.

Minimální nároky na hardware

Splňuje běžný kancelářský počítač nebo notebook s připojením k Internetu.

Minimální internetové připojení

Splňuje běžně dodávané ADSL připojení.

Podporované webové prohlížeče

Optimální zobrazení a práci s aplikací umožňují níže uvedené internetové prohlížeče:

Pro PC/Mac

  • Google Chrome
  • Mozilla Firefox
  • MS Internet Explorer 11
  • MS EDGE
  • Safari

Pro mobilní zařízení

  • Google Chrome
  • Safari

Podporovaná je vždy jen aktuální a jedna předchozí verze poslední vydané číselné řady prohlížeče.

Prohlížeč Microsoft Internet Explorer 10 a jeho starší verze nejsou podporovány. Prohlížeč Microsoft Internet Explorer 10 není od 12. 1. 2016 podporován ze strany společnosti Microsoft (více informací) a je doporučen přechod na aktuální verzi prohlížeče.
Pro práci s aplikací doporučujeme zapnout ve Vašem prohlížeči JavaScript.