412 586 837 obec@starysachov.cz

záměr darování pozemků

autor: | 24. ledna 2019 | Archiv úřední desky

Záměr darování pozemku

 

 

Obec Starý Šachov zveřejňuje dle § 39 odst. 1Zák.č. 128/2000Sb

Záměr DAROVAT majetek obce

Předmětem darovací smlouvy jsou pozemky v majetku obce Starý Šachov dle níže uvedeného seznamu, dotčené pozemky jsou pod komunikací cyklostezky.

 

Pozemek: p.č.625/2, p.č.656/1, p.č.656/6, p.č.657/2 pozemky jsou v k.ú.Starý Šachov.

Účelem darování pozemků je skutečnost, že tyto pozemky jsou dotčeny stavbou cyklostezky. Obec Starý Šachov pozemky daruje do vlastnictví Ústeckého kraje tak, aby došlo ke sjednocení komunikace i pozemku pod ní.

Podněty a připomínky k tomuto záměru obce se přijímají do 8.2.2019 na obecním úřadě.

 

 

 

 

Vyvěšeno: 24.1.2019

Sejmuto: 9.2.2019                                                                       starostka obce

Marcela Josková

Datum vystavení: 24. 1. 2019
Datum stažení: 9. 2. 2019
Původce: Obec Starý Šachov
Typ:

Zpět na archiv úřední desky