606 922 357 obec@starysachov.cz
PING PONG

PING PONG

OBEC STARÝ ŠACHOV A PŘÍZNIVCI SPORTU POŘÁDAJÍ DNE 5.9.2020
2. ROČNÍK V PING PONGU
5.9.2020