606 922 357 obec@starysachov.cz

Návrh Závěrečný účet 2018

autor: | 22. května 2019 | Úřední deska

Návrh ZÚ 2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Příloha

Rozvaha

Výkaz zisku a ztrát

Zpráva o přezkoumání

Návrh ZÚ

Datum vystavení: 22. 5. 2019
Datum stažení:
Původce: Obec Starý Šachov
Typ: Závěrečné účty OÚ

Zpět na úřední desku