412 586 837 obec@starysachov.cz

Projekt s názvem „Projektová dokumentace Šachov komunikace pro pěší“ je podpořen Ústeckým krajem na základě smlouvy č. 22/SML3329/SoPD/PIT

autor: | 16. prosince 2022 | Aktuality

Sponzorský vzkaz – nové logo