606 922 357 obec@starysachov.cz
StrejdaNet s.r.o.

Informace Lékárna Žandov

Pacienti mohou navštěvovat lékárny jako zdravotnická zařízení i v jiném okrese, občané mohou nadále jezdit do žandovské lékárny. Pro cestu by jste  měli být vybaveni čestným prohlášením nebo písemným dokladem.
Čestná prohlášení jsou na stránkách obce