606 922 357 obec@starysachov.cz
Kalendář svozu 2021

Informace Lékárna Žandov

Pacienti mohou navštěvovat lékárny jako zdravotnická zařízení i v jiném okrese, občané mohou nadále jezdit do žandovské lékárny. Pro cestu by jste  měli být vybaveni čestným prohlášením nebo písemným dokladem.
Čestná prohlášení jsou na stránkách obce