412 586 837 obec@starysachov.cz

Hlavní stránka – test

Vítejte ve Starém Šachově

Úřední deska

Zasedání zastupitelstva

Modernizace klubovny Starý Šachov

PROGRAM: Program rozvoje venkova ČR

21/006/19210/342/027/00802

Předmětem projektu je pořízení vybavení a provedení modernizace klubovny pro komunitní setkávání v obci Starý Šachov, kdy klubovna bude využívána pro činnost spolků působících na území obce Starý Šachov. Výše podpory z programu činila 304.507 Kč. Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Labské skály z.s.

Aktuality