606 922 357 obec@starysachov.cz

Vítejte ve Starém Šachově

Strategický plán

Strategický plán

Strategický plán rozvoje obce Starý Šachov_30_10_2019_final Strategický plán Starý Šachov – připomínky na web

STRATEGICKÝ PLÁN BUDE DNE 15.11.2019 od  17hodin v  klubovně SK Starý Šachov veřejně prezentován.

Námitky ke Strategickému plánu bude možné podat do 24.11.2019

-Osobně na veřejném projednání dne 15.11.2019 nebo

– Písemně na předepsaném formuláři, který je vyvěšen na stránkách obce Starý Šachov