606 922 357 obec@starysachov.cz

Vítejte ve Starém Šachově

Rozpočtové opatření č.1/2020

Rozpočtové opatření č.1/2020

rozp.opat.č.1

V souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
níže uvedené dokumenty naleznete na internetových stránkách obce: www.obecstarysachov.cz
v listinné podobě tyto informace naleznete v budově OÚ ve Starém Šachově.
starosty obce v úředních hodinách.