412 586 837 obec@starysachov.cz

Publicita

TURNAJ V PING PONGU

Modernizace klubovny Starý Šachov

PROGRAM: Program rozvoje venkova ČR
21/006/19210/342/027/00802
Předmětem projektu je pořízení vybavení a provedení modernizace klubovny pro komunitní setkávání v obci Starý Šachov, kdy klubovna bude využívána pro činnost spolků působících na území obce Starý Šachov. Výše podpory z programu činila 304.507 Kč. Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Labské skály z.s.