606 922 357 obec@starysachov.cz
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021

Oznámení koncepce

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje – aktualizace 2020“
Do oznámení koncepce lze nahlédnout také na internetových stránkách:
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_ULK025K.