606 922 357 obec@starysachov.cz

Vítejte ve Starém Šachově

Zápis č.3/2020

Schválený střednědobý výhled 2020-2022

střed.výhled

V souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
níže uvedené dokumenty naleznete na internetových stránkách obce: www.obecstarysachov.cz
v listinné podobě tyto informace naleznete v budově OÚ ve Starém Šachově.
starosty obce v úředních hodinách.