412 586 837 obec@starysachov.cz

Vítejte ve Starém Šachově

Úřední deska

Návrh Závěrečného účtu obce Starý Šachov za rok 2023

ZÚ2023 FIN2023 Výkaz zisku a ztráty 2023 Rozvaha2023 Příloha 2023 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023

Aktuality