606 922 357 obec@starysachov.cz
Rozhodnutí o povolení částečné uzavírky

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

aktualizaci přechodné úpravu provozu na pozemních komunikacích dopravním značením
komunikace: II/262 Starý Šachov km 23,650 – 23,800
termín: 7.4.2020 – 7.6.2020, případně dle rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace, vydaného silničním správním úřadem
akce: rekonstrukce kanalizace a vodovodu