412 586 837 obec@starysachov.cz

Vítejte ve Starém Šachově

Úřední deska

Modernizace klubovny Starý Šachov

             

PROGRAM: Program rozvoje venkova ČR

21/006/19210/342/027/00802

Předmětem projektu je pořízení vybavení a provedení modernizace klubovny pro komunitní setkávání v obci Starý Šachov, kdy klubovna bude využívána pro činnost spolků působících na území obce Starý Šachov. Výše podpory z programu činila 304.507 Kč. Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Labské skály z.s.

Aktuality

MODERNIZACE KLUBOVNY

V roce 2022 začala akce MODERNIZACE KLUBOVNY, která byla dokončena v červnu 2022

  • celkové náklady 410 883kč
  • dotace                264 000kč
  • náklady obce     146 883kč

měnili se dřevěná okna za plastová plus vchodové dveře, staré světla za LED osvětlení, stoly židle a venkovní lavice,